BALKEL

specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych. Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów, konsultantów i projektantów z branży budowlanej.

Oferta

 • Nadzór inwestorski
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, we wszystkich branżach budowlano-instalacyjnych, reprezentacja inwestora w czasie inwestycji, kontrola zgodności realizacji budowy z założeniami projektowymi.
 • Kierownik budowy
  Reprezentacja inwestora w zakresie współpracy z firmami wykonawczymi oraz zarządzanie i nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami w ramach prowadzonej inwestycji.
 • Inwestor zastępczy
  Reprezentowanie Inwestora w zakresie kompleksowego przygotowania i obsługi inwestycji, przeprowadzenie przetargów na wybranie najkorzystniejszych ofert, analiza dokumentacji projektowej itp.
 • Przeglądy okresowe budynków
  Usługi w zakresie Prawa Budowlanego obejmujące okresową półroczną, roczną i pięcioletnią pełnobranżową kontrolę obiektów budowlanych.
 • Ekspertyzy i opinie techniczne
  Wykonywanie ekspertyz technicznych istniejących budynków lub ich części oraz sporządzanie opinii technicznych dotyczących zrealizowanych robót budowlanych i istniejących obiektów.
 • Projektowanie konstrukcyjne i architektoniczne
  Wykonywanie projektów konstrukcji lub ich części oraz pełno branżowe projektowanie architektoniczne.

Nasi klienci