Ekspertyzy i opinie techniczne

Wykonywanie ekspertyz technicznych istniejących budynków lub ich części oraz sporządzanie opinii technicznych dotyczących zrealizowanych robót budowlanych i istniejących obiektów.

Comments are closed.