Przeglądy okresowe budynków

Jako specjaliści w swojej branży wiemy doskonale, jak ważne jest bezpieczeństwo zarówno w trakcie prowadzonej inwestycji budowlanej, jak i po jej zakończeniu. Zły stan techniczny domu, zakładu pracy bądź placówki użyteczności publicznej może bowiem zagrażać zdrowiu, a nawet życiu osób przebywających na ich terenie. Dlatego też w ramach oferowanej przez nas kompleksowej obsługi proponujemy również przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków. Umożliwiamy wykonanie półrocznych, rocznych oraz pięcioletnich pełnobranżowych kontroli obiektów.

Comments are closed.