Uzyskanie decyzji dopuszczającej do użytkowania

Przygotowanie zestawienia niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Comments are closed.